Här kommer lite information om nästa veckas årsstämma för samfälligheten. I dessa tider med påtvingad eller frivillig karantän måste vi göra vad vi kan för att undvika riskfyllda sammankomster.

I våra stadgar (§12 första stycket) står att vi måste ha årsstämma före mars månads utgång. Men eftersom vi vet att många medlemmar är satta i frivillig eller påtvingad karantän (på grund av ålder eller sjukdom) så vill vi göra er medvetna om hur vi tänker göra på årsstämman nästa vecka.

Fullmakt

Medlemmar som inte själva kan vara med på årsstämman kan lämna en fullmakt till årsstämman där ombud kan företräda. Ett ombud får företräda max två andra medlemmar (§18 i stadgarna). I den fullmakten kan man också skriva hur man tänkt sig rösta i de frågor som ska behandlas. Fullmakten måste lämnas underskriven med datum till styrelsen senast då årsstämman börjar.

Online

Vi kommer att sätta upp en webbsändning på hemsidan under kvällen, så alla som vill kan följa årsstämman hemifrån. Däremot kan vi inte ha konferensmöjligheter, så om du väljer att titta på distans kan du inte göra din talan hörd och inte heller rösta – endast fullmakt gäller. Du kommer att hitta länken till webbsändningen på hemsidan under de lösenordsskyddade sidorna.

Fika

Vi kommer inte att servera något kaffe eller kaka på årsstämman i år.

Handlingar

Alla handlingar är nu publicerade under “Dokument” på hemsidan. Du loggar in med lösenordet som finns på kallelsen till årsstämman.

Frågor

Om du har några frågor så tveka inte att kontakta styrelsen via webbformuläret på de lösenordsskyddade medlemssidorna. 

Till sist hoppas vi att alla ändå kommer att klara sig genom denna prövning som världen tidigare inte genomgått i modern tid. Tänk på varandra, hjälp varandra och tvätta händerna ofta.