Många gånger hittar vi saker bland soporna som inte ska vara där. Ofta hittas kartonger och kuvert i pappersåtervinningen. Det som händer när detta sker är att vi både får betala högre pris för hämtningarna och att sophämtarföretaget lägger ut det på golvet i soprummen då det inte få slängas.

Vi påminner om att bara tidningar får slängas i pappersinsamlingen. Vare sig kuvert eller kartonger får läggas i de tunnorna. Och hushållssopor innebär INTE batterier, elektronik, kläder, keramik, metall, plastförpackningar, trä, möbler etc. Vi får som samfällighet betala ett högre pris för medlemmarnas nonchalans kring hur sopor sorteras och var det ska lämnas.

På de lösenordsskyddade sidorna finns länkar till hur man sorterar sopor och var närmaste återvinningscentral ligger. Problemen har accelererat det senaste året och vi måste alla göra det vi kan för att hålla kostnaderna nere.