Vi har för närvarande problem med att laddboxarna på gård 1 inte får kontakt med nätet. Även ett antal på andra gårdar har problem. Det kan innebära att tidsinställningarna som ni gjort inte fungerar. Om er box inte fungerar gör ni en felanmälan hos NewEL.

NewEL har lovat prioritera att åtgärda dessa problem genom att de kommer byta ut vår wifi-utrustning.