Alla medlemmar har nu fått ett Småbjörksblad som handlar om att vi börjat sortera matavfall från den 1 november. Det är viktigt att alla medlemmar sorterar sina sopor och sitt matavfall rätt. Det är enda sättet för oss att hålla nere kostnaderna för avfallet i samfälligheten. Mer information finns på medlemssidorna, där ni också kan ladda ner det nya Småbjörksbladet.

Vi tar också upp här att parkeringsbolaget nu har bötfällt ett tiotal medlemmar som inte respekterar parkeringsförbudet på gårdarna. Alla kan hjälpa till att stävja detta genom att rapportera till parkeringsbolaget när ni ser felparkerade bilar.