Fram till den 31 januari kan du lämna in motioner till samfälligheten. Tänk på att samfälligheten har som ansvar att följa anläggningsbeslutet, och kan inte besluta utanför det.