Vi har lagt upp listan på saker som ska åtgärdas på städdagen den 24 april här på hemsidan. Du behöver lösenordet till hemsidan för att kunna ladda ner den.

När containrarna ställs ut den 22 april är det viktigast vi inte lägger annat än trädgårdsavfall i dem, då allt övrigt avfall betyder kostnader för samfälligheten.