Styrelsen har fått några frågor från några medlemmar som har kallt i huset. Låt oss försöka förklara hur vårt värmesystem fungerar.

Samfällighetens system bygger på fjärrvärme och en värmecentral nere på gård 1. Den är helt automatisk och höjer och sänker temperaturen beroende på utomhustemperatur. När det är -5° ute skickar den ut vatten till elementen på ungefär 45°. Som mest skickas det med temperaturen 55° (om det skulle bli kallare än -30° ute) och som minst 17° (på sommaren). Varmvattnet i kranarna håller alltid en temperatur runt 55°. Temperaturen som kommer tillbaka från elementen ska hållas inom ett visst temperaturspann från det som skickas ut och det kallas Delta-T.

I fjärrvärmesystem så försöker man få så högt Delta-T som möjligt, det vill säga så kallt vatten tillbaka till fjärrvärmenätet som möjligt. Om vi har låga distributionsförsluster och hög verkningsgrad får vi lägre kostnad för fjärrvärmen. Ett högt Delta-T tyder på ett väl fungerande system, och det har vi haft sedan vi bytte värmecentral 2011.

Om man som nu när det är kallt inte har varma element är det alltså dags att kontrollera sina element. Många är gamla och har kanske fastnat i nålventilen eller termostaten. Då kommer inget vatten till elementen, hur varmt vatten värmecentralen än skickar ut. På medlemssidorna under hustips kan ni läsa om hur ni sköter om element och den luftvärmeväxlare som finns i alla hus. Luftvärmeväxlaren står för upp till 50 % av värmebehovet i husen beroende på årstid. Fungerar inte den som den ska så kan elementen vara varma, men det är ändå kännas kallt i huset.

Om du har en termostat som du ser på bilden är den över 30 år gammal och behöver definitivt bytas ut. Kontakta en certifierad rörmokare om ni ska renovera element och nålventiler för att undvika skador. Om en medlem får en läcka så påvekar det alla medlemmar eftersom vi har sett gemensamt, väl fungerande, värmesystem i samfälligheten.