Kallelse till årsstämman har nu delats ut i brevlådorna. Under ”Dokument” på de skyddade sidorna kan ni nu ladda ner årets handlingar (förutom valberedningens förslag och revisorernas berättelse som publiceras senare).

Tänk på att årets stämma är helt digital och att vi inte kommer tillåta någon utanför styrelsen i samlingslokalen. Anledningen att styrelsen måste träffas är juridisk inför det konstituerande mötet som hålls efter årsstämman. Fullmakt för röstning kan enligt våra stadgar lämnas till styrelsen och stämman kommer sändas online. Länk till sändningen publiceras på sidan Medlemssidor/Digital årsstämma.

Observera att vi har ett nytt lösenord till de skyddade sidorna. Det nya lösenordet står på kallelsen.