Kallelsen till årsstämman delas ut i alla brevlådor idag och handlingarna till stämman finns på de lösenordsskyddade sidorna under ”Dokument”. Har du glömt lösenordet till medlemssidorna så hittar du det på kallelsen.