Som nämndes på årsstämman finns en grannsamverkansgrupp på Safeland för oss boende i samfälligheten. Du behöver ange din adress för att gå med i gruppen.

Det finns pengar att spara att använda grannsamverkan istället för väktaruttryckning i händelse av inbrott – vi har sett besparingar på uppåt 400 kronor i månaden för vissa bolag.