För att minska kostnaderna för sophämtning har vi beslutat införa brunt kärl och sortering av matavfall för samfälligheten. Anledningen till att vi gör detta nu är att priserna annars skulle höjas rejält vid årsskiftet. Det innebär att alla sophus kommer få bruna kärl, samtidigt som vi tar bort några gröna. Det är alltså viktigt att ni sorterar ut matavfallet i de bruna påsar som kommer finnas och allt annat avfall till återvinningsstationerna (wellpapp, glas, plast etc.) och begränsar övriga hushållssopor (för att hålla nere kostnaderna).

Vi kommer dela ut ett Småbjörksblad närmare det datum som skiftet sker. Kom ihåg att det fortfarande går att installera matavfallskvarn om ni inte vill hålla på med brun påse. Kontakta vår rekommenderade leverantör i så fall; https://usonmiljoteknik.se/

Läs mer om hur Stockholm tar hand om vårt matavfall; https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/