Vårt parkeringsbolag meddelar att de har ”lappat” 10 bilar det senaste halvåret och har fått in mer än dubbelt så många anmälningar. Det tyder på att de är relativt snabba emellanåt och att risken att få böter är överhängande för den som parkerar på gårdarna. Vi tackar alla som ringer in och anmäler – utan vaksamma ögon skulle problemen med parkerade bilar vara betydligt större.

Om det är samma bilar som dessutom kör väldigt fort på gårdarna vet vi dock inte men tyvärr förekommer det ganska ofta. Eftersom vi inte kan stänga till gårdarna måste vi lita på att våra medlemmar kör lugnt annars kommer det krävas farthinder eller andra åtgärder. Det är synd – det är vi själva som bor här och de vi anlitar som hantverkare som gör situationen påfrestande. Vi kan bara påminna om att alla gårdar är gångfartsområde och du ska kunna stanna för ett barn som springer ut från huset.