Första advent, och första december. Det innebär att motionstiden inför årsstämman nu börjar och om ni har några motioner till samfälligheten så ska de lämnas till styrelsen senast den 31 januari.