Småbjörkens klimatkliv

Första fakturan för elanvändning i garagen

I slutet av augusti kommer ni som använt laddboxarna över 100 kWh/månaden få en separat faktura för elektricitet under april-juni. Vi följer kontinuerligt upp förbrukningen och kan komma att ändra priset.

Slutrapporten godkänd.

Strax före jul fick vi besked från Länsstyrelsen att vår slutrapport godkänts och de resterande pengarna kommer överföras till vårt konto. Vi har fortfarande inkörningsproblem med ett fåtal laddare som tappar kontakt med nätverket, men NewEl kommer jobba under...

läs mer

Klimatklivet och stöd till fler föreningar

Styrelsen arbetar på att skicka in slutrapporten till Klimatklivet och när det är gjort får projektet anses avslutat. Vårt projekt har mött stort intresse runt om bland andra föreningar och det är flera som vill ha kontakt med oss för att få råd och hjälp för liknande...

läs mer

Anläggningen överlämnad

Nu har NewEl överlämnat anläggningen till oss och den som nu önskar kunna fjärrstyra sin laddbox eller eluttag kan snart börja göra det. Styrelsen kommer inom kort att dela ut ett Småbjörksblad med detaljer hur du ska gå till väga.Dock visar det sig att vi inte får...

läs mer
Sista laddboxarna på plats!

Sista laddboxarna på plats!

Nu har äntligen de sista laddboxarna kommit på plats. De fyra utomhusplatserna på gård 4 har nu monterats och vi kommer inom kort få hela anläggningen överlämnad till oss.Styrelsen kommer under resten av hösten avsluta projektet och begära återstående medel från...

läs mer
Potentiell koldioxidbesparing

Potentiell koldioxidbesparing

I Energimyndighetens rapport kring potentiell besparing vid laddpunkter likt de vi installerat kan man läsa att vi medlemmar kan spara (givet att alla kör ungefär som "normalbilisten i Sverige) 101 ton koldioxid per år! (Hela rapporten här) Från rapporten Icke -...

läs mer

All installation klar, utom fyra utomhusplatser

NewEL har nu avslutat allt jobb i garage och elskåp och alla laddare är uppkopplade till molnlösningen från Charge-Amps. Vi väntar fortfarande på att rätt fästen ska komma till de fyra utomhusplatser som finns på gård fyra. Vi hoppas det sker under sommaren. Efter det...

läs mer

Wi-Fi installeras den 14/6

Den 14-16 juni kommer OwnIT hit och jobbar med vårt bredband och förbereder för uppkopplingen av laddboxarna. Dessa dagar kan alltså bredbandet försvinna i omgångar under tiden de jobbar med detta.Sedan kommer NewEL veckan före midsommar och monterar de sista boxarna,...

läs mer

Första laddtest

I samband med Tesla Club Swedens årliga bilkaravan genom Stockholm bjöd vi in en ägare att prova ladda från ett av våra garage, där vi gjort en temporär uppkoppling.Vi fick en laddhastighet på ungefär 16 km i timmen, och det är det snabbaste vi kommer kunna ha när...

läs mer

Äldre inlägg