NewELs nyhetsbrev

För er som är intresserade kan ni prenumerera på NewELs nyhetsbrev via deras hemsida.

Första brevet kom i september och oktobers nyhetsbrev kom idag.

Slutrapporten godkänd.

Strax före jul fick vi besked från Länsstyrelsen att vår slutrapport godkänts och de resterande pengarna kommer överföras till vårt konto. 

Vi har fortfarande inkörningsproblem med ett fåtal laddare som tappar kontakt med nätverket, men NewEl kommer jobba under våren med att trimma in systemet. 

För dig som nu vill börja använda din laddare (det vill säga kunna fjärrstyra och sätta timer på eluttaget) kan kontakta ordföranden Stefan Jaworski eller projektansvarig Mats Guldbrand för att få konto till din laddare. 

Vi är också väldigt nyfikna på om någon medlem nu skaffat eller funderar på att skaffa sig en elbil eller hybridbil. Tidningen Elbilen vill följa upp artikeln som delades ut ifjol. Hör av er till projektansvarig för vidare kontakt med tidningen. 

Klimatklivet och stöd till fler föreningar

Styrelsen arbetar på att skicka in slutrapporten till Klimatklivet och när det är gjort får projektet anses avslutat. Vårt projekt har mött stort intresse runt om bland andra föreningar och det är flera som vill ha kontakt med oss för att få råd och hjälp för liknande projekt. Naturligtvis vill vi hjälpa till där vi kan.

Intresserade föreningar kan kontakta vår leverantör Navagroup eller installatören NewEl. Eftersom spamrobotar hittat vår hemsida så har vi valt att inte ha en direkt mejllänk publicerad här, men kontaktdetaljer till oss kan både Navagroup och NewEl dela med sig av.

Anläggningen överlämnad

Nu har NewEl överlämnat anläggningen till oss och den som nu önskar kunna fjärrstyra sin laddbox eller eluttag kan snart börja göra det. Styrelsen kommer inom kort att dela ut ett Småbjörksblad med detaljer hur du ska gå till väga.

Dock visar det sig att vi inte får kontakt med några laddare. Vi har förstått att någon stängt av den med jordfelsbrytaren intill. DET ÄR INTE TILLÅTET. För att anläggningen ska fungera som det är tänkt måste vi kunna logga in på dem och konfigurera, uppdatera och knyta till medlem. Om du vet att just din eller din grannes laddare är avslagen – se till att den får ström och kontakta istället styrelsen för att kunna logga in på den och slå av den därifrån. Samma sak med de wifi-extenders som sitter i några garage. De måste alltid vara inkopplade och ha ström.

Efter att vi delat ut brevet kommer vi slå av all belysning och själva laddaren. Vi har redan gjort det på de laddare som är utomhus. Därefter kan den som vill aktivera belysning och laddare på sitt egna konto. Schukouttagen (220V) kommer fortsättningsvis vara påslagna.

Styrelsen kommer också sammanställa slutrapporten till Klimatklivet för att kunna få ut resten av det utlovade stödet.

Sista laddboxarna på plats!

Nu har äntligen de sista laddboxarna kommit på plats. De fyra utomhusplatserna på gård 4 har nu monterats och vi kommer inom kort få hela anläggningen överlämnad till oss.

Styrelsen kommer under resten av hösten avsluta projektet och begära återstående medel från Klimatklivet. Men redan idag kan du som skaffar elbil eller plug-in-hybrid höra av dig till styrelsen för att få möjlighet att testa just din box!

Potentiell koldioxidbesparing

I Energimyndighetens rapport kring potentiell besparing vid laddpunkter likt de vi installerat kan man läsa att vi medlemmar kan spara (givet att alla kör ungefär som "normalbilisten i Sverige) 101 ton koldioxid per år!

(Hela rapporten här)


Från rapporten

Icke - publik normalladdning


Den icke-publika laddpunkten vid elfordonets huvudsakliga parkeringsplats är den viktigaste laddpunkten och antas motsvara 90% av överförd energi till ett elfordon. Ett genomsnittligt fordon antas köra 1240 mil per år.

En icke-publik laddpunkt för normalladdning bidrar därmed till en årlig reduktion av 1630 kg CO2-ekvivalenter per laddpunkt. Antalet laddpunkter som kan tillgodoräknas i klimatvärderingen är det antal ladduttag av standarden Typ 2, Mode 3. Den årliga beräknade utsläppsminskningen blir således:Källor:: Figenbaum et al,, 2014;; Idaho National Laboratory,, 2015;; Trafikanalys,, 2015 ; Wood et al,, 2017.

All installation klar, utom fyra utomhusplatser

NewEL har nu avslutat allt jobb i garage och elskåp och alla laddare är uppkopplade till molnlösningen från Charge-Amps. Vi väntar fortfarande på att rätt fästen ska komma till de fyra utomhusplatser som finns på gård fyra. Vi hoppas det sker under sommaren. Efter det är projektet avslutat och vi kommer meddela Klimatklivet att vi är klara för att få resterande stöd inbetalt.

I höst kommer vi stänga av alla funktioner utom det vanliga eluttaget på alla laddare. Det betyder att belysning, laddkabel och LED-list stängs av. Vill ni kunna fjärrstyra det vanliga uttaget måste ni kontakta styrelsen för att få loginuppgifter till er personliga laddare och detsamma gäller naturligtvis om ni skaffar elbil eller pluginhybrid. För att aktivera laddning kommer ni behöva ett konto hos Charge-Amps. Mer information om detta kommer delas ut i brevlådorna i höst.

Tills dess önskar vi alla en trevlig sommar, och om ni går i bilbytartankar har ni nu alla möjligheter att skaffa en elbil!

Wi-Fi installeras den 14/6


Den 14-16 juni kommer OwnIT hit och jobbar med vårt bredband och förbereder för uppkopplingen av laddboxarna. Dessa dagar kan alltså bredbandet försvinna i omgångar under tiden de jobbar med detta.

Sedan kommer NewEL veckan före midsommar och monterar de sista boxarna, programmerar dem och avslutar arbetet.

Det innebär att alla jobb förhoppningsvis kommer vara avslutat till midsommar, och efter det kommer vi kunna lämna tillbaka nycklar till alla som lånat ut.


Första laddtest

I samband med Tesla Club Swedens årliga bilkaravan genom Stockholm bjöd vi in en ägare att prova ladda från ett av våra garage, där vi gjort en temporär uppkoppling.

Vi fick en laddhastighet på ungefär 16 km i timmen, och det är det snabbaste vi kommer kunna ha när systemet är färdigt. Om många laddar samtidigt i samma garage kommer hastigheten gå ner något, men de allra flesta som har sin bil parkerad tio timmar per natt får alltså sexton mil körning till nästa dag. Bör vara tillräckligt för de allra flesta!

Fysisk installation i stort sett klar

Nu är alla garageplatser färdigbyggda. Det som ännu behöver lösas är de fyra platserna på gård fyra där rätt material ännu inte kommit till NewEL. Vi har också träffat OwnIT och de kommer inom kort att ordna så vi kan koppla upp laddarna, vilket är ett krav för att ni ska kunna fjärrstyra laddare och eluttag med mobilen eller datorn.

När det jobbet sker kommer det bli avbrott till och ifrån i internetförbindelsen till er som medlemmar. Detta eftersom de behöver jobba med vår fiberinstallation samtidigt. Allt arbete kommer förhoppningsvis ske de närmaste veckorna.

När vi fått uppkoppling och wifi att fungera kommer NewEL att gå runt igen till varje laddare och kontrollera att de är uppkopplade som de ska och går att fjärrstyra. Därför behöver de behålla nycklar och garageöppnare några veckor till. I de fall de lämnat tillbaka öppnaren (till er som inte har i reserv) så kan det hända att de behöver låna den igen över dagen när de avslutar jobbet. Den person som sitter i styrelsen för er gård kommer i så fall höra av sig.

Under helgen kommer det delas ut ett Småbjörksblad till alla medlemmar med en sammanfattning av den text som ni kan läsa här i bloggen.
Se äldre inlägg ...