Småbjörkens samfällighetsförening


Stacks Image 369

Samfälligheten Småbjörken i Spånga beviljades 2016 medel ur Klimatklivet för att bygga om sina gamla motorvärmaruttag till moderna ladduttag för elbilar.

Här kan du följa vårt Klimatkliv!