Dags att göra ny kanalsökning

Bredbandsbolaget har nu tagit över leverans av TV hos oss, och för att få tillgång till alla kanaler behöver ni göra en ny kanalsökning.

Ni kan läsa mer om bytet på bredbandsbolaget.se/byte

Om du inte har digital-tv (utan bara analog mottagning i samfällighetens nät) kan du direkt gå till byte av analoga kanaler.


Värmesystem och ventilation

Varje höst får styrelsen frågor om värmesystemet fungerar, då många har kalla hus när temperaturen närmar sig noll utomhus.

Styrelsen har som uppgift att kontrollera och underhålla värmesystemet och det fungerar precis som det ska (och har gjort sedan det installerades). Trycket i ledningarna är rätt, flöden och temperaturer är anpassade för hur vår anläggning dimensionerades när den byggdes. Den ska möta behovet att ge 62 fastigheter med radiatorer tillräckligt med värme för en sund inomhusmiljö.

Dock kan det vara bra med tre påminnelser;
  1. Värmesystemet i huset bygger på att luftvärmeväxlaren tar tillvara värmen i utgående luft och på så sätt håller jämn temperatur i huset. Luftvärmeväxlarens funktion är medlemmens enskilde ansvar att underhålla. Samfälligheten har inget ansvar för den funktionen i huset. Då vi vet att många valt att byta ut ventilationssystem så måste varje medlem försäkra sig om att värmen återvinns. Upp emot 50 % av värmebehovet i huset kommer från värmeväxlaren. Instruktioner om det system som installerades när huset byggdes och som många ännu har installerat kan du ladda ner här. På sidan 12 finns skötselanvisningar.
  2. Förändringar av värmesystemet i huset. Vi vet att några valt att installera vattenburen golvvärme i husen. Samfälligheten kan aldrig ta hänsyn till att värmesystemen i husen förändras så mycket. Ett golvvärmesystem behöver högre tryck i ledningarna än vad den gemensamma anläggningen kan leverera, så har du golvvärme måste du också ha en egen cirkulationspump för att över huvud taget få cirkulation i dina ledningar.
  3. Många har fortfarande gamla termostater och nålventiler. Risken är att nålventilerna fastnat i stängt läge. Be en kvalificerad VVS-montör gå igenom termostater och nålventiler för att garantera optimal funktion i huset.

Problem med sophämtningen

Det kommer väl inte som någon överraskning att Stockholm har problem med sophämtningen. Det drabbar emellanåt även oss.

Vi reklamerar varje gång det händer och har redan fått nedsättning av flera fakturor. Vi får hoppas att Stockholm Stad och entreprenören får ordning på sophämtningen snart.

Ny TV-leverantör i höst

Operatören Telenor (som äger Canal Digital och Bredbandsbolaget) kommer under hösten flytta alla kunder från Canal Digital till Bredbandsbolaget. För oss boende betyder det att vi måste göra en ny kanalsökning på kvällen den dag bytet sker för att få tillgång till de analoga kanalerna.

Ni som har digital-tv från Canal Digital kommer få information om bytet i era brevlådor från dem. För att säkerställ att alla andra också får informationen kommer vi dela ut ett informationsblad till alla någon vecka innan bytet sker.

Ni kan läsa mer om bytet på
bredbandsbolaget.se/byte

Nytt välkomstbrev

Vi har lagt upp ett nytt välkomstbrev på hemsidan med lite uppdaterad information (under "Dokument" på de lösenordsskyddade sidorna). Det kan vara bra även för dig som bott här länge att uppdatera dig på vad som gäller om man bor i en samfällighet.

Städdag den 6 maj

Den sjätte maj inträffar årets städdag. Vi hjälps åt att städa och fixa våra gårdar och ser naturligtvis till att fika och äta tillsammans också!

Gårdsansvariga på respektive gård kommer sätta upp information om vad som behöver göras så att även du som inte kan vara med dem dagen kan hjälpa till. 

Som medlem i samfälligheten har du ett ansvar att hjälpa till att förvalta och sköta gemensamma ytor. 

Som vanligt ber vi er också gå ner under huset för att kontrollera ledningar och grund för att säkerställa att inga skador uppstått. 

Containrar för trädgårdsavfall kommer finnas tillgängliga från torsdagen före städdagen. 

Stämmoprotokoll tillgängligt

På de lösenordsskyddade sidorna finns nu stämmoprotokolelt från årsstämman att ladda ner.

Dags att börja förbereda ditt garage!

Ikväll kommer följande Småbjörksblad att delas ut i samtliga brevlådor. Installationen av elbilsladdare går snabbare än beräknat och gård tre är i stort sett klar. Nu behöver vi er hjälp att komma in i resten av garagen. Du kan läsa mer om hur det går på vår klimatklivsblogg.

Klimatklivet startar!

Vi startar nu jobbet med att bygga om i garagen enligt årsstämmans enhälliga beslut. Här på hemsidan ser ni ytterligare en flik till vår blogg Småbjörkens Klimatkliv, där vi kommer lägga upp bilder och information am vad som händer. Vi kommer också dela ut informationsblad i brevlådorna när vi ska börja på din gård!

Årsstämmans start: 19:00

På grund av tryckfelsnisse så kan det stå olika starttid på den kallelse som delades ut i brevlådan och den kallelse som är bifogad dokumentpaketet som du laddat ner. Den rätta tiden är den som delades ut i brevlådorna; 19:00. Vi ber om ursäkt för förvirringen.
Se äldre inlägg ...