Nytt välkomstbrev

Vi har lagt upp ett nytt välkomstbrev på hemsidan med lite uppdaterad information (under "Dokument" på de lösenordsskyddade sidorna). Det kan vara bra även för dig som bott här länge att uppdatera dig på vad som gäller om man bor i en samfällighet.

Städdag den 6 maj

Den sjätte maj inträffar årets städdag. Vi hjälps åt att städa och fixa våra gårdar och ser naturligtvis till att fika och äta tillsammans också!

Gårdsansvariga på respektive gård kommer sätta upp information om vad som behöver göras så att även du som inte kan vara med dem dagen kan hjälpa till. 

Som medlem i samfälligheten har du ett ansvar att hjälpa till att förvalta och sköta gemensamma ytor. 

Som vanligt ber vi er också gå ner under huset för att kontrollera ledningar och grund för att säkerställa att inga skador uppstått. 

Containrar för trädgårdsavfall kommer finnas tillgängliga från torsdagen före städdagen. 

Stämmoprotokoll tillgängligt

På de lösenordsskyddade sidorna finns nu stämmoprotokolelt från årsstämman att ladda ner.

Dags att börja förbereda ditt garage!

Ikväll kommer följande Småbjörksblad att delas ut i samtliga brevlådor. Installationen av elbilsladdare går snabbare än beräknat och gård tre är i stort sett klar. Nu behöver vi er hjälp att komma in i resten av garagen. Du kan läsa mer om hur det går på vår klimatklivsblogg.

Klimatklivet startar!

Vi startar nu jobbet med att bygga om i garagen enligt årsstämmans enhälliga beslut. Här på hemsidan ser ni ytterligare en flik till vår blogg Småbjörkens Klimatkliv, där vi kommer lägga upp bilder och information am vad som händer. Vi kommer också dela ut informationsblad i brevlådorna när vi ska börja på din gård!

Årsstämmans start: 19:00

På grund av tryckfelsnisse så kan det stå olika starttid på den kallelse som delades ut i brevlådan och den kallelse som är bifogad dokumentpaketet som du laddat ner. Den rätta tiden är den som delades ut i brevlådorna; 19:00. Vi ber om ursäkt för förvirringen.

Ny belysning på gårdarna

Idag avslutas arbetet med att byta ut våra gamla lampor mot nya moderna armaturer med LED. De nya lamporna drar en tredjedel så mycket el som de gamla men ger ändå mer ljus.

Kallelse till årsstämma

Inom det närmaste dygnet kommer kallelsen till årsstämman delas ut i brevlådorna. Samtliga handlingar kommer finnas tillgängliga på fredag klockan 21:00 på de lösenordsskyddade sidorna och årstämman sker onsdag den 22/3 klockan 19:00 i samlingslokalen. Kaffe och kaka serveras. Välkomna! 

Motioner till stämman!

Vi ber att få påminna om att motionstiden för årsstämman snart är över (den sträcker sig från föregående års årsstämma till den sista januari). Om någon medlem vill skriva en motion så måste den vara styrelsen tillhanda innan den sista januari. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Helg!


Styrelsen har nu haft sitt sista möte för året och ser fram emot en helg med umgänge med släkt och vänner. Vi skickar därför också en hälsning till alla medlemmar i samfälligheten!

Om du åker bort i jul, se till att någon granne ser till ditt hus och kontrollerar brevlåda och kanske skottar snö om det behövs.


Se äldre inlägg ...