GDPR i Småbjörken

Så här på fredagskvällen när ni alla fått åtskilliga påminnelser om GDPR i er mejl så passar vi på att berätta hur samfälligheten behandlar medlemmarnas information.

Vi registrerar bara namnet på medlemmen i föreningen. Namnet hämtar vi från upplysning.se när vi vet att ett ägarbyte skett, men vi lagrar vare sig telefonnummer eller mejladress om medlemmen inte givit tillstånd till det. I övrigt sparar samfälligheten ingen information om medlemmarna. 

Dock finns tillfällen då vi sparar mejladress och telefonnummer. Det är när någon bokar samfällighetslokalen. Vi gör det eftersom den medlem som lånar lokalen också har ett ansvar för den och vi måste kunna kontakta medlemmen som lånat om något händer. Dessa uppgifter sparas en tid efter bokningen men raderas automatiskt. 

De mejl när någon mejlat styrelsen via formuläret på hemsidan sparas inte på några servrar. Däremot skickas de vidare till ordföranden, kassör, sekreterare och webbansvarig för att någon ska kunna svara. 

De som har konto för att styra laddboxen har fått separat mejl från Charge-amps. Samfälligheten hanterar inte den informationen. 
Se äldre inlägg ...