GDPR i Småbjörken

Så här på fredagskvällen när ni alla fått åtskilliga påminnelser om GDPR i er mejl så passar vi på att berätta hur samfälligheten behandlar medlemmarnas information.Vi registrerar bara namnet på medlemmen i föreningen. Namnet hämtar vi från upplysning.se när vi vet att ett ägarbyte skett, men vi lagrar vare sig telefonnummer eller mejladress om medlemmen inte givit tillstånd till
Read More....
Se äldre inlägg ...