GDPR i Småbjörken

Så här på fredagskvällen när ni alla fått åtskilliga påminnelser om GDPR i er mejl så passar vi på att berätta hur samfälligheten behandlar medlemmarnas information.

Vi registrerar bara namnet på medlemmen i föreningen. Namnet hämtar vi från upplysning.se när vi vet att ett ägarbyte skett, men vi lagrar vare sig telefonnummer eller mejladress om medlemmen inte givit tillstånd till det. I övrigt sparar samfälligheten ingen information om medlemmarna. 

Dock finns tillfällen då vi sparar mejladress och telefonnummer. Det är när någon bokar samfällighetslokalen. Vi gör det eftersom den medlem som lånar lokalen också har ett ansvar för den och vi måste kunna kontakta medlemmen som lånat om något händer. Dessa uppgifter sparas en tid efter bokningen men raderas automatiskt. 

De mejl när någon mejlat styrelsen via formuläret på hemsidan sparas inte på några servrar. Däremot skickas de vidare till ordföranden, kassör, sekreterare och webbansvarig för att någon ska kunna svara. 

De som har konto för att styra laddboxen har fått separat mejl från Charge-amps. Samfälligheten hanterar inte den informationen. 

Sand till sandlådorna försenat

På grund av en kommunikationsmiss så har leveransen av sand till våra sandlådor blivit försenad. Dock kommer det att lösas under nästa vecka då leverantören kommer hit och mäter upp hur mycket sand som behövs. Efter det sker leverans inom några dagar. 

Illustrativ flygbild över nya Bromstensstaden

Här ser man ganska tydligt hur staden tänkt att nya området ska se ut. Glöm inte att lämna synpunkter ifall ni har några den 31 maj eller via länken på projektets hemsida (länk i inlägget nedan).

Flygbild Småbjörksvägen

Planarbetet för bebyggelse mellan Spånga och Rinkeby i nästa fas


Staden har nu publicerat handlingar hur man tänker sig att Bromsten ska växa ihop med Rinkeby. Handlingarna finns på http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-02436

Den 31 maj klockan 15:00 till 19:00 kommer staden ha ett tält uppställt på Bromstensplan där ni kan ställa frågor till de ansvariga och lämna kommentarer.

Tack och lov har nuvarande majoritets förslag att göra Småbjörksvägen till genomfartsgata förkastats och skogen tas inte bort helt, men det kommer påverka vårt område när planerna blir verklighet, så det är viktigt att alla som har åsikter kontaktar staden.

Spångadalen:


Bromstensgluggen:


Städdags!


Även om flitens lampa lyser över Småbjörksvägen behöver vi också tid att i skuggan umgås med våra grannar. 

Stämmoprotokoll publicerade

Protokollet från årsstämman finns nu tillgängliga på medlemssidorna. Även mäklarsidorna uppdateras inom kort.

Valberedningens förslag

Valberedningen har inkommit med sitt förslag och det finns nu med i dokumentsamlingen inför stämman som du kan ladda ner på medlemssidorna.

Dokumenten tillgängliga för nerladdning

De tekniska problemen vi hade igår har löst sig och alla stämmodokument finns att ladda ner på hemsidan under Medlemssidor/Dokument. Du behöver lösenordet som står på kallelsen för att kunna hämta dokumenten.

Valberedningens förslag har ännu ej sammanställts, utan kommer delas ut senast på årsstämman.

Dokumenten fördröjda

På grund av tekniska problem kan vi inte ladda upp stämmodokumenten före 21:00 som utlovat. Vi jobbar på att fixa det så snart vi kan. 

Kallelse till årsstämma

Inom kort kommer kallelsen till årsstämman att delas ut i brevlådorna. Från den 12/3 21:00 kommer det också gå att ladda ner handlingarna här på hemsidan.

Årsstämman i år kommer hållas måndagen den 26 mars, klockan 19:30.
Se äldre inlägg ...