Gatubild 2 oktober 2018

Bild från gård tre, morgonen den 2 oktober 2018. Vi kommer be kommunen införa stoppförbud före och efter infarten om inte alla boende och besökande respekterar att även de boende på gård tre behöver köra in på gården.

Nytt Småbjörksblad utdelat

I förra veckan delade vi ut ett Småbjörksblad i alla brevlådor. Detta eftersom vi har ökade problem med sopor och att medlemmar parkerar på gårdar och blockerar infarter.

Vänligen respektera våra regler i samfälligheten vad gäller parkering och sortera dina sopor enligt de krav som staden ställer på oss. I våra containrar ska bara hushållssopor slängas. I glastunnorna enbart glas (inte keramik eller liknande) och i pappersåtervinningen får bara tidningspapper lämnas. Alla andra sopor ska sorteras och lämnas på återvinningscentral.

Ser ni en bil som står på våra gårdar längre än tio minuter så ber vi er anteckna registreringsnumret och ringa till Estate Parkering och anmäla så de kan komma ut och utfärda böter. Detsamma om någon parkerar längre än 24 timmar på våra gemensamma platser. Telefonnumret till Estate Parkering står på Småbjörksbladet och på de skyltar som finns vid alla gårdars infarter.


GDPR i Småbjörken

Så här på fredagskvällen när ni alla fått åtskilliga påminnelser om GDPR i er mejl så passar vi på att berätta hur samfälligheten behandlar medlemmarnas information.

Vi registrerar bara namnet på medlemmen i föreningen. Namnet hämtar vi från upplysning.se när vi vet att ett ägarbyte skett, men vi lagrar vare sig telefonnummer eller mejladress om medlemmen inte givit tillstånd till det. I övrigt sparar samfälligheten ingen information om medlemmarna. 

Dock finns tillfällen då vi sparar mejladress och telefonnummer. Det är när någon bokar samfällighetslokalen. Vi gör det eftersom den medlem som lånar lokalen också har ett ansvar för den och vi måste kunna kontakta medlemmen som lånat om något händer. Dessa uppgifter sparas en tid efter bokningen men raderas automatiskt. 

De mejl när någon mejlat styrelsen via formuläret på hemsidan sparas inte på några servrar. Däremot skickas de vidare till ordföranden, kassör, sekreterare och webbansvarig för att någon ska kunna svara. 

De som har konto för att styra laddboxen har fått separat mejl från Charge-amps. Samfälligheten hanterar inte den informationen. 

Sand till sandlådorna försenat

På grund av en kommunikationsmiss så har leveransen av sand till våra sandlådor blivit försenad. Dock kommer det att lösas under nästa vecka då leverantören kommer hit och mäter upp hur mycket sand som behövs. Efter det sker leverans inom några dagar. 

Illustrativ flygbild över nya Bromstensstaden

Här ser man ganska tydligt hur staden tänkt att nya området ska se ut. Glöm inte att lämna synpunkter ifall ni har några den 31 maj eller via länken på projektets hemsida (länk i inlägget nedan).

Flygbild Småbjörksvägen

Planarbetet för bebyggelse mellan Spånga och Rinkeby i nästa fas


Staden har nu publicerat handlingar hur man tänker sig att Bromsten ska växa ihop med Rinkeby. Handlingarna finns på http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-02436

Den 31 maj klockan 15:00 till 19:00 kommer staden ha ett tält uppställt på Bromstensplan där ni kan ställa frågor till de ansvariga och lämna kommentarer.

Tack och lov har nuvarande majoritets förslag att göra Småbjörksvägen till genomfartsgata förkastats och skogen tas inte bort helt, men det kommer påverka vårt område när planerna blir verklighet, så det är viktigt att alla som har åsikter kontaktar staden.

Spångadalen:


Bromstensgluggen:


Städdags!


Även om flitens lampa lyser över Småbjörksvägen behöver vi också tid att i skuggan umgås med våra grannar. 

Stämmoprotokoll publicerade

Protokollet från årsstämman finns nu tillgängliga på medlemssidorna. Även mäklarsidorna uppdateras inom kort.

Valberedningens förslag

Valberedningen har inkommit med sitt förslag och det finns nu med i dokumentsamlingen inför stämman som du kan ladda ner på medlemssidorna.

Dokumenten tillgängliga för nerladdning

De tekniska problemen vi hade igår har löst sig och alla stämmodokument finns att ladda ner på hemsidan under Medlemssidor/Dokument. Du behöver lösenordet som står på kallelsen för att kunna hämta dokumenten.

Valberedningens förslag har ännu ej sammanställts, utan kommer delas ut senast på årsstämman.
Se äldre inlägg ...